Logo Tao Touch
Titel Tao Touch

Tao

De Chinezen zeiden: er is Tao. Tao is, is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Tao is en is niet.

Het is de oneindigheid waar al het bestaande is uit voortgekomen en weer in terug gaat; het is in ALLES en OVERAL.
Woorden schieten volledig te kort om het te beschrijven, in feite kun je er niets over zeggen. In elke cultuur, bij elk volk heeft het een andere naam, de IndiŽrs noemen het Brahma, wij zouden het God kunnen noemen.
Uit Tao komen yin en yang voort. De oneindigheid, voor te stellen als oneindig snelle vibratie, polariseert zich. Yin en yang zijn als twee armen, twee polen van Tao. Door deze twee krachten wordt alles in beweging gebracht, differentieert uit Tao de hele wereld in al zijn verschijningsvormen (o.a.de mens), ontstaat alle leven, want leven is beweging, leven is adem, in en uit, yin en yang.
De ademhaling, het ritmisch samentrekken (yangkracht) en weer uitdijen (yinkracht), is het oerritme van het Universum en gaat onafgebroken door op elke schaal. Het Bijbelse "In den beginne schiep God hemel en aarde" is in andere woorden hetzelfde als: uit Tao manifesteert zich yin en yang. Yin en yang zijn dus de twee oerkrachten in het zich voortdurend veranderende Universum. Zij zijn tegengesteld aan elkaar en vullen elkaar aan, antagonistisch complementair.